Thị trường

Bạn có nhìn ra tích “Leda và con Thiên nga” trong bức tranh này?

Phạm Phong lược dịch

Theo MoMA, bố cục “lằng nhằng” trong bức tranh này là diễn tả lại một tích trong thần thoại Hy Lạp

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả