Thị trường

Tranh Lê Phổ: dù đẹp, dù quý, nhưng e rằng sẽ khó cao ngất ngưởng

Phạm Long

Lý giải về mức giá tranh của ông, cần xét dưới những góc độ và tiêu chí nào?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp