Thị trường

Tác phẩm gây tranh cãi của Dali được mang ra đấu giá

Phạm Phong lược dịch

India Phillips bảo, “Đây là một trong những tác phẩm đẹp nhất từ trước tới nay mà tôi có hân hạnh được mang ra đấu giá.”

Cổ điển + buồn + rẻ

Soi tổng hợp

Kẻ cắp + bà già gặp tranh Banksy + cảnh sát

Phạm Phong biên dịch từ ArtDaily

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp