Trường phái

Tranh cổ Nhật Bản: cảnh công viên Ueno trong tranh sắc đỏ aka-e và tranh sắc xanh aizuri-e

Hieniemic biên soạn

Cảnh công viên Ueno là chủ đề rất hay được khắc họa trong ukiyo-e “hiện đại hóa”

Tài liệu: Trường phái biểu hiện:
biến dạng hình, bút pháp thô,
cảnh ngất ngây, lòng bi thiết

Text: từ sách “Các phong trào Hội họa”. Hình: Moon tìm theo sách

ĐIÊU KHẮC HOÀNH TRÁNG (bài 3): Tượng đài nhưng không phải để trường tồn

[Sculpture Today/ Chapter 13: MONUMENTALITY]
[Tác giả: Judith Collins/ Dịch và hiệu đính: Phạm Long & Đào Châu Hải]

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp