Trường phái

Tranh cổ Nhật Bản: tích Benkei trộm chuông chùa Mii

Hieniemic

Sau khi bị mang về chùa Enryaku, quả chuông không còn kêu hay như ở chùa Mii nữa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả