Gẫm & Bình

Đám mây đen mang tên Trump

Brenda Goodman từ Hyperallergic - Như Mai dịch

Tôi hi vọng rằng nếu sang năm tôi lại viết bài, đám mây đen tên Trump đó đã tan, tan sạch cả rồi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp