Gẫm & Bình

Ai bảo cả ý niệm lẫn hình thức chỉ ngang ông thợ hàn

Theo Hyperallergic và Pennlive

Matthews bảo anh không thể sửa lại được tác phẩm đúng như ý tưởng ban đầu.

Đám mây đen mang tên Trump

Brenda Goodman từ Hyperallergic - Như Mai dịch

Lân hóa trình diễn

Nghệ sĩ và SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả