Gẫm & Bình

Ai bảo cả ý niệm lẫn hình thức chỉ ngang ông thợ hàn

Theo Hyperallergic và Pennlive

Matthews bảo anh không thể sửa lại được tác phẩm đúng như ý tưởng ban đầu.

KVT: “Family Tree” tại Art Việt Nam

KVT (từ Hanoi Grapevine)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả