Gẫm & Bình

Xem “Giá Thánh” của Trần Tuấn Long: huyền ảo sơn ta

Họa sĩ Đức Hòa

Tuấn Long là một trong số rất ít họa sĩ thừa năng lực để có thể tả hết những điều mình muốn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả