Gẫm & Bình

Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?

Bàng Nhất Linh

Anh em ta thử nhìn lại cái mặt Hirst mà xem, rõ là một người rất thông minh

Và rồi hoang vắng

LÊ THIẾT CƯƠNG

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả