Nghệ sĩ

“No Woman, No Cry” của Chris Ofili

Thúy Anh phỏng dịch

Tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn ông chuyển từ trừu tượng ít yếu tố tượng hình sang vẽ người khổ lớn

Từ biểu hiện trừu tượng tới tự họa khỏa thân

Martha Schwendener – Phước An dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả