Nghệ sĩ

KHÔNG vẽ người của Nguyễn Thị Mỵ:
Khi tội đồ vô hình mà lồ lộ

Tiến sĩ Nghệ thuật học Phạm Văn Tuyến

Sẽ thật là dễ hiểu nếu như chúng ta nhìn thấy những câu chuyện đầy ắp bi hài với những cái kết vô cùng thảm thiết được kể lại trên những bức tranh

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả