Điện ảnh

Điện ảnh Uganda: thành công nhờ biết mình ở nhà lá và xung quanh cũng toàn nhà lá

Sáng Ánh

Nabwana thành công vì ông ở trong xóm nhà lá. Ông biết là ông đang ở trong một nhà lá, chỉ việc nhìn xuống chân và nhìn lên trần.

Hình hài "Sống cùng lịch sử" thực sự ra sao?

Nguyễn Thu Thủy (Thể Thao & Văn Hóa Cuối Tuần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả