Điện ảnh

Bài 2 – Nhật ký (không) làm phim: Niềm tự hào tại quán bar

Sáng Ánh

Đến đó, tôi ngồi một chỗ mắt láo liên, tưởng tượng ánh sáng, góc kính gì đó, mắt thì mơ màng, miệng thì lẩm bẩm (“Bắt đầu!”).

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả