Soi học

Ẩm thực Bangkok (bài 2): Vì sao Tom Yam Kung thơm lừng?

Phó Đức Tùng

Một nền ẩm thực mỏng về văn hóa xúp như vậy khó có thể cống hiến cho thế giới một món xúp lừng danh bậc nhất như Tom Yam Kung.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả