Văn & Chữ

Hồng Lâu Mộng: bi kịch của đàn ông thấy mình đầu thai thành đàn bà

Phó Đức Tùng

Chính là tinh hoa đàn bà cuối cùng tự nhật thấy sự bất cập của mình

Đọc truyện trước khi đi nghe
Phan Hồn Nhiên nói về "Ngựa Thép"

Từ BTC và một đoạn trích trong tiểu thuyết của Phan Hồn Nhiên

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả