Đi & Ở

“Gâu gâu ba tiếng chào Xuân mới”

Trịnh Bách

Sau khi xuất hành về tự xông đất, tôi đem các tranh môn thần và câu đối Tết treo lên trước cửa nhà.

Ở Philadelphia, ngày 7.4. 2015

Ghi chép của Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp